Środki bezpieczeństwa w serwisie samochodowym w czasach epidemii

serwis-w-dobie-koronowirusa.jpg

Od 16 kwietnia obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Jak sytuacja wygląda w serwisie samochodowym? Rozporządzenie Rady Ministrów zakłada, że do odwołania obowiązkowe będzie zakrywanie nowa i ust przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

 

Rozporządzenie precyzuje też w jakich sytuacjach będziemy musieli zakrywać twarz:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Zakrywanie twarzy nie będzie obowiązywać w przypadku:

  • gdy samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób (łącznie z kierowcą) poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące;
  • dzieci poniżej dwóch lat
  • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.
  • osób, które wykonują czynności służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów.

Jak przepisy odnoszą się do pracy serwisów samochodowych oraz SKP?

Maseczki maja obowiązek nosić wszystkie osoby przebywający w części ogólnodostępnej dla klientów. Przepis dotyczy zatem doradców serwisowych, osoby zatrudnione na recepcji oraz cały personel mający bezpośredni kontakt z klientem.

Nie muszą ich nosić natomiast mechanicy i inne osoby, których charakter pracy nie obliguje do bezpośredniego przebywania z klientem, dotyczy to również przypadku, kiedy taka osoba przebywa w części ogólnodostępnej dla klienta, ale nie ma z nim bezpośredniego kontaktu.

W maseczki muszą być zaopatrzeni bezwzględnie wszyscy klienci.

W małych serwisach, w których mechanik ma bezpośrednią styczność z klientem, jest on również zobligowany do używania maseczek. To samo dotyczy diagnostów, którzy samodzielnie wykonują badanie pojazdu, oraz uzupełniają wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu klienta.

Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia maseczek?

Rozporządzenie nie zawiera precyzyjnych regulacji w tej kwestii. W kwestii pracowników tą kwestię można rozpatrywać z perspektywy kodeksu pracy, który jasno stwierdza, że to na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a w tym przypadku rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz maseczek.