Samochód służbowy – w jakich sytuacjach odebrać pojazd pracownikowi?

Samochód służbowy to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych i pożądanych przywilejów. Dla niejednego pracownika jest to jeden z ważniejszych argumentów podczas rozpoczęcia współpracy. Z czasem może się okazać, że przydzielony pojazd mógłby być bardziej efektywnie wykorzystywany przez firmę np. gdy pracownik od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy pracodawca może odebrać samochód służbowy? W jakich sytuacjach?

Samochód służbowy - kiedy odebrać?

Zwrot pojazdu służbowego

Utrata samochodu firmowego może wiązać się z wieloma trudnościami m.in. roszczeniami pracownika, czy zarzutami o dyskryminację. Jeżeli w umowie o pracę występuje zwrot "na okres zatrudnienia" to pracownik może po prostu nie chcieć zwrócić firmowego auta, pomimo iż przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskich, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, czy po prostu znajduje się właśnie na zaległym urlopie wypoczynkowym lub urlopie bezpłatnym. Pomimo fizycznej nieobecności w firmie, pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy i przysługuje mu prawo do korzystania z wyżej wymienionego pojazdu. Co może uczynić pracodawca? Jak wygląda kwestia użytkowania samochodu służbowego na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiednio wcześnie zadbać o właściwe sformułowanie warunków użytkowania auta. Szczegółowe warunki odebrania pojazdu pracownikowi powinny być uregulowane w polityce flotowej firmy, której konstrukcja w dzisiejszych czasach często traktowana jest po macoszemu, a to dzięki temu dokumentowi można uchronić się przed trudnościami związanymi ze zwrotem auta służbowego.

Jasne zasady

Pracodawca ma pełną swobodę w kształtowaniu zasad korzystania z jego mienia. Warto z tego przywileju skorzystać! To tylko od pracodawcy zależy na jakich warunkach pracownik może korzystać z pojazdu służbowego. Dobrą praktyką jest wystrzeganie się tego typu zapisów bezpośrednio w umowie o pracę – obojętnie czy auto przekazywane jest w celach czysto służbowych np. serwisantowi, czy jest rodzajem przywileju pracowniczego np. dla kadry menadżerskiej. Pojazd wpisany w umowę o pracę, bez zapisu o możliwości żądania zwrotu samochodu w każdej chwili, można odzyskać tylko poprzez dokonanie tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Na jego efekt można czekać nawet 4 miesiące, a w najgorszym przypadku można również stracić dobrego pracownika, który nie będzie chciał się na takie zmiany zgodzić.

Żądanie a procedura zwrotu

Istnieją sytuacje, w których pracodawca może występować o natychmiastowy zwrot auta. Są to m.in. użycie powierzonego pojazdu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, udostępnienie samochodu osobom trzecim bez upoważnienia pracodawcy oraz wystąpienie powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. Co zrobić, jeżeli pomimo prawa pracodawcy, pracownik nie chce zwrócić auta? Należy zacząć od wysłania wezwania do zwrotu auta, gdzie opisane będą wszystkie ewentualne dalsze sankcje i kroki prawne. Jeżeli zabieg ten nie przyniesie oczekiwanego rezultatu można skierować sprawę do sądu, jednak długa i żmudna walka może spowodować, że dany pojazd firmowy nie będzie mógł być używany zgodnie z przeznaczeniem, co bezpośrednio może mieć wpływ na wyniki firmy. Jeżeli pracownik uparcie nie chce zwrócić auta warto rozważyć zawiadomienie służb organów ścigania, gdyż może istnieć realne prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Samochód służbowy to element prestiżu i spore udogodnienie. Konieczność jego zwrotu może być nieprzyjemnym i problematycznym zadaniem. Wprowadzenie właściwej polityki flotowej pozwoli zapobiec nie tylko wszelkim konfliktom na tym tle, ale także uniknąć strat wizerunkowych i materialnych.